Fütüristik

Kriz Kabine Komitesi

22. yüzyılın ortalarında topraklarımız kuraklık ve oksijensizlik yüzünden insanlık için yaşanamaz bir hal almaya başladığında bir çok toplum yok olurken geriye kalanlar ise bu şartlarda yaşamak için birçok çözüm yolunu denemeye çalıştılar.
24. yüzyılın sonunda ilk füzyon reaktörünün geliştirilme süreci tamamlandığında, tüm insanlığa umut vadeden bu gelişme dünyadaki tüm dengeyi değiştirdi.
Yüzyıllar boyunca insanlık tarafından kullanılarak dünya’yı yaşanmaz hale getiren fosil yakıtlar ve daha nicesi yerini füzyon reaktörlerine bıraktı.
Devletler bu yüksek enerji üreten teknoloji sayesinde yapay habitatlar yarattılar ve yeni yerleşim alanları oluşturdular.
Komitemizde katılımcılarımız sömürgecilik ve ekonomik faaliyetlerin farklı boyutlar kazandığı, 3 politik kutuba ayrılan 27. yüzyıl dünyasında hammadde arayışının getirdiği politik ve askeri sorunları tartışarak çözüme dayalı etkili ve gerekirse katı çözümler arayacaklardır.

Komite Genel Sekreteri: Irmak Orhan

Menü