İslam İşbirliği Teşkilatı

Resmi BM Komitesi

İslam İşbirliği Teşkilatı ya da kısaca İİT,  Eylül 1969 tarihinde Fas’ın başkenti Rabat’ta toplanıp İslam ülkelerini çatısı altında toplamak üzere kurulan bir uluslararası teşkilattır.

Bu komite içerisinde İslam dünyasındaki güncel ve geçmiş terörizm hareketleri takip edilerek terör örgütlerinin İslam ve Avrupa devletlerinin üzerindeki iç ve dış ekonomik, politik, milli ve dini unsurlar üzerine yaptığı saldırılar ve bu olumsuz faaliyetlerin İslam Dünyası’na ve Avrupa devletlerinde İslam Dini’ne karşı oluşan İslamofobi’nin etkileri tartışılacak, bunlara İslam Birliği Teşkilatı olarak etkili ve gerekirse katı çözümler aranacaktır.

Gündem Maddeleri yakında açıklanacaktır, beklemede kalın.

Konferansımız UN & UNDP tarafından desteklenmektedir.

Komite Genel Sekreteri: Berk ŞENAĞAÇ

Menü